iris@bewusteouder.nl

Ik ben Iris van Gijzel, de allereerste Conscious Parenting Method TM Coach in Nederland (trots!). Voor mij gaat het ouderschap om het laten groeien van de ouder, door de relatie met je kind. Ik begeleid ouders om te gaan opvoeden vanuit rust en vertrouwen. Om te stoppen met hard werken. Minder te doen. Meer te Zijn. Dan wordt het ouderschap vanzelf lichter en volgt het plezier.

De meeste ouders ervaren ouderschap als een mix van geweldig en stressvol. Een ervaring van vallen en opstaan. Verrijkend, liefdevol en inspirerend. En tegelijkertijd zwaar, uitdagend, lastig en vermoeiend. Hard werken.

Ik denk dat het best een beetje makkelijker kan. Dat we het best wat leuker zouden kunnen hebben. Sterker nog: ik wéét dat het leuker kan. Uit eigen ervaring.

Stel je eens voor dat je:

  • minder vaak boos zou worden op je kinderen als ze aan het treuzelen zijn of iets doen wat jij niet wilt
  • meer van hem kon genieten in plaats van hem opjagen
  • haar de aandacht kon geven waarvan je weet dat ze die nodig heeft
  • duidelijker grenzen kon aangeven, zonder je er rot over te voelen
  • zou begrijpen wat de behoefte onder hun gedrag is
  • een sterke verbinding zou voelen met je kind
  • meer energie en lol zou hebben als je samen bent
  • vanuit rust en liefde zou kunnen reageren op die woedeaanval

Hoe zou jij je dan voelen? 

Ben je dan een gelukkige moeder? Of voel jij je dan betrokken en in contact met je kind? Ervaar je dan rust en ruimte in je leven? Of ervaar je dan een beter balans in je gezin? Misschien ben je dan wel tevredener en voel je je eindelijk in control. En misschien, heel misschien, hóéf je niet te kiezen. Is het niet óf /óf, Misschien is het wel én, én! 

Ik ga je geen gouden bergen beloven, maar stel je maar eens voor hoe je leven er dan uit zou zien. Zou dat niet heerlijk zijn?

En het mooie is: De sleutel hiertoe ligt bij jou! 

“Parenting is about raising the parent, not about raising the child” (Dr. Shefali Tsabary). Het ouderschap gaat om het laten groeien van de ouder, door de relatie met je kind. De spiegels, de triggers, de vragen, de geluksmomenten. Alles draagt bij om jou te laten groeien als mens.

En jouw groei als mens is de sleutel! Door mijn groei ben ik steviger op mijn eigen benen gaan staan. Ben ik zelfverzekerder geworden. Door die groei ben ik veel aardiger voor mijzelf geworden. (En daarmee ook voor mijn kinderen.) Mijn groei heeft ertoe geleid dat ik minder snel reageer, maar veel vaker kan zien wat de situatie (Of mijn dochter) nodig heeft. Door mijn groei maak ik mij minder druk over wat anderen vinden. Door mijn groei ben ik nu meer ontspannen als mens, en dus ook als moeder. Door mijn groei maak ik écht contact met mijn kinderen. Ervaar ik meer rust en ruimte in mijn leven. Door die groei ervaar ik een beter balans, ben ik tevredener. Voel ik mij ‘in control’. Kortom: door die groei ben ik een gelukkig mens

Op deze website vind je tips, inspiratie en artikelen om bewust op te voeden. Door het delen van mijn kennis en ervaringen hoop ik jou te inspireren om eens te spelen met dit concept, en wie weet wat je jou en je kind oplevert! 

En als je klaar bent om de diepte in te gaan begeleid ik je graag door middel van coaching gesprekken.