Een bewuste ouder is iemand die bewust is van zijn/ haar innerlijke wereld, en vanuit dat bewustzijn in contact is met zijn/ haar kind. Het ouderschap gaat om het laten groeien van de ouder, door de relatie met je kind. De spiegels, de triggers, de vragen, de geluksmomenten. Alles draagt bij om jou te laten groeien als mens.

Als bewuste ouder

  • weet je dat dit kind is niet toevallig in jouw leven is, en jij niet toevallig in dat van hem of haar.
  • ben je bereid naar je eigen aandeel te kijken, voordat je naar een ander wijst. Dus ook in relatie tot je kind.
  • leer je van je kind door de lessen en spiegels die je van hem of haar krijgt. 
  • ben je er bewust van dat kinderen leren van wat je doet en wie je bent, niet van wat je zegt.
  • durf je te kiezen voor wat jij belangrijk vindt in het leven.
  • ben je GEEN perfecte ouder!

En, phoe! Dat is echt niet de makkelijkste weg! Ik kom dingen tegen van mijzelf die ik liever diep weggestopt had gehouden, of dingen die ik écht niet leuk vind aan mijzelf.

Maar het voelt zo kloppend om op deze manier samen te zijn met mijn kinderen, in plaats van een veel meer directieve stijl. Gelukkig leer ik ook mijn positieve kanten kennen!

Ik ben ervan overtuigd dat mijn groei bijdraagt aan de persoonlijke groei van mijn dochters. Dat zij leren dat ze helemaal ok zijn, zoals ze zijn. Dat ze op zichzelf mogen vertrouwen. Dat ze zichzelf mogen zijn.

Want hoe mooi zou de wereld zijn als iedereen zichzelf mag zijn? Aan die wereld wil ik graag een bijdrage leveren!